<< Powrót do ścieżki
1920
Zaślubiny Polski z Morzem

Rok 1920 był bardzo trudny dla Polski, bo wiele się w nim wydarzyło.

Przede wszystkim jednak zgodnie z postanowieniami Traktatu wersalskiego to rok przyłączenia do Polski przyznanej wcześniej części Pomorza. Akcję rozpoczęto już w styczniu wkraczając najpierw do Torunia, następnie do Starogardu, Kartuz, aby 10 lutego dotrzeć do Pucka. To małe miasteczko stało się świadkiem symbolicznych zaślubin Polski z morzem, których dokonał generał Józef Haller.

Aktywność

Obejrzyj film Droga do morza -Józef Haller od 1 minuty 50 sekundy do 2 minuty 27 sekundy i wysłuchaj wspomnień generała Hallera o zaślubinach Polski z morzem.

Józef Haller #drogadomorza


W takich okolicznościach inżynier Tadeusz Wenda (wystawa: sala 5, piąta tablica)

Aktywność

Przeczytaj biogram inżyniera Wendy (wystawa: sala 5, piąta tablica) i odpowiedz na pytanie
Jak na drugie imię miał inżynier
a) Apolinary
b) Ambroży


otrzymał zadanie wybrania miejsca pod budowę przyszłego portu. Po długich rozważaniach jego wybór padł na Gdynię. Ta osada świetnie się do tego celu nadawała miała bowiem połączenie kolejowe z innymi miejscowościami a morze w tym miejscu było głębokie tak, że mogły kotwiczyć statki. Pierwszą próbę przeszła Gdynia w sierpniu 1920 roku, kiedy wykorzystano ją do przeładunku broni i sprzętu wojskowego przysłanego z Francji.


Niestety teraz trzeba było znaleźć pieniądze na sfinansowanie przyszłego przedsięwzięcia.

Odpowiedź: Apolinary

  • 1253-1917
  • 1918-1919
  • 1920
  • 1921-1925
  • 1926-1938
  • 1939-1945
  • 1945-do dziś