<< Powrót do ścieżki
1921-1925
Plan budowy Portu

W 1921 roku granice odrodzonej Rzeczypospolitej były prawie ukształtowane W takiej sytuacji można było przystąpić do zagospodarowywania polskiej części Pomorza. W Wolnym Mieście Gdańsku zaczął urzędować Wysoki Komisarz Ligi Narodów i teoretycznie Polacy mieli takie same prawa i obowiązki jak niemieccy mieszkańcy Gdańska. Do tego Rada Ligi Narodów przyznała polskim okrętom wojennym prawo pobytu w porcie gdańskim oraz zezwoliła Polsce na założenie na Westerplatte wojskowej składnicy tranzytowej. Jednak cały czas było to niewiele w stosunku do potrzeb. Niestety ta część wybrzeża, która została przyznana Polsce była bardzo słabo zagospodarowana i oprócz Pucka, który pełnił funkcję bazy dla naszej floty niewiele się tam znajdowało.


23 września 1922 roku Sejm przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni chociaż pierwsze prace budowlane rozpoczęto już w 1920 roku stawiając pale pod pomost, do którego mogłyby przybijać statki. Inwestycja prowadzona przez Towarzystwo Robót Inżynieryjnych z Poznania została zakończona w kwietniu 1923 roku, kiedy otwarto Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków. Do tego portu 13 sierpnia wpłynął SS Kentucky pod francuską banderą zabierając około 1500 emigrantów wybierających się do Ameryki.

Lata budowy portu były trudne dla polskiej gospodarki, która musiała poradzić sobie nie tylko z kryzysem, który zaczął ogarniać świat, ale też ze zniszczeniami wojennymi i ujednoliceniem zasad funkcjonowania gospodarki połączonej z trzech zaborów. Jednym z najważniejszych kroków była reforma monetarna Władysława Grabskiego wprowadzająca od 1 kwietnia 1924 roku na terenie całego kraju nową walutę złoty polski.

Aktywność

Przyjrzyj się zdjęciom i wskaż, która twoim zdaniem waluta mogła obowiązywać w Polsce do roku 1924.

100 marek polskich z 1919 r.
20 złotych polskich

Pomimo tego na większe inwestycje brakowało niestety pieniędzy i w związku z tym postanowiono poszukać pomocy za granicą. Pożyczki postanowiła udzielić Francja. 4 lipca 1924 roku podpisano umowę z Konsorcjum, które tworzyły 3 francuskie firmy, Polski Bank Przemysłowy i jeszcze jedna firma. Aby wspomóc budżet budowy państwo wydało obligacje oprocentowane na 6 lub 3%, zysk ze sprzedaży, których miał zasilić budżet budowy portu.

Aktywność

Obejrzyj film Droga do morza – Gdynia Cud Gospodarczy od 4 minuty 13 sekundy do 4 minuty 35 sekundy i odpowiedz na pytanie: Ile na dzisiejsze pieniądze kosztowała budowa portu w Gdyni ?
a)2,5 mld złotych
b)3,5 mld złotych

Zakończenie prac ustalono na rok 1930.
Wraz z portem, przez który eksportowano i importowano różne towary w tym najważniejszy polski towar eksportowy, czyli węgiel zaczął się budować i rozwijać przemysł. Chłodnia portowa, łuszczarnia ryżu, olejarnia, silosy zbożowe, stocznia i zakłady rzemieślnicze różnego typu.

Odpowiedź do aktywności: 3,5mld

  • 1253-1917
  • 1918-1919
  • 1920
  • 1921-1925
  • 1926-1938
  • 1939-1945
  • 1945-do dziś