<< Powrót do ścieżki
1921-1925
Plan budowy Portu

W 1921 roku kończył się proces kształtowania granic Rzeczypospolitej. W takiej sytuacji można było przystąpić do zagospodarowywania polskiej części Pomorza. Niestety ta część wybrzeża, która została przyznana Polsce była bardzo słabo zagospodarowana i oprócz Pucka, który pełnił funkcję bazy dla naszej floty niewiele się tam znajdowało.


W Gdyni już w 1920 roku rozpoczęto prace przy budowie pomostu, do którego mogłyby przybijać statki. 23 września 1922 roku Sejm przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. Inwestycja prowadzona przez Towarzystwo Robót Inżynieryjnych z Poznania została zakończona w kwietniu 1923 roku, kiedy otwarto Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków. Do tego portu 13 sierpnia wpłynął SS Kentucky pod francuską banderą zabierając około 1500 emigrantów wybierających się do Ameryki

Polska była w wyjątkowo trudnej sytuacji, bo nie tylko walczyła o granice, ale musiała również ujednolicić gospodarkę, która do tej pory rozwijała się pod trzema różnymi zaborami. Jednym z najważniejszych kroków była reforma monetarna Władysława Grabskiego wprowadzająca od 1 kwietnia 1924 roku na terenie całego kraju nową walutę złoty polski.


Na większe inwestycje brakowało niestety pieniędzy i w związku z tym postanowiono poszukać pomocy za granicą. Pożyczki postanowiła udzielić nam Francja. 4 lipca 1924 roku podpisano umowę z Konsorcjum, które tworzyły firmy francuskie i polskie. Aby wspomóc budżet budowy państwo wydało też obligacje oprocentowane na 6 lub 3%. Zakończenie prac budowlanych ustalono na rok 1930.

Aktywność

Obejrzyj film Droga do morza – Gdynia Cud Gospodarczy od 4 minuty 13 sekundy do 4 minuty 35 sekundy i odpowiedz na pytanie:
ile kosztowała budowa portu w Gdyni?
a) 230 – 270 mln,
b) 450 mln

Wraz z portem, przez który eksportowano i importowano różne towary w tym najważniejszy polski towar eksportowy, czyli węgiel zaczął się budować i rozwijać przemysł. Chłodnia portowa, łuszczarnia ryżu, olejarnia, silosy zbożowe, stocznia, zakłady rzemieślnicze różnego typu.

Odpowiedź do aktywności: 230-270mln

  • 1253-1917
  • 1918-1919
  • 1920
  • 1921-1925
  • 1926-1938
  • 1939-1945
  • 1945-do dziś