<< Powrót do ścieżki
1926-1938
Budowa Portu i Miasta

Gdynia to port i miasto połączone w jeden organizm. Kiedy zapadała decyzja o jego budowie osada liczyła około 1300 mieszkańców zajmujących się głównie rolnictwem i rybołówstwem i reperujących swój budżet wynajmowaniem kwater turystom.


Wraz z rozwojem portu zaczęło też rosnąć miasto. Przybywali do niego ludzie różnych zawodów w poszukiwaniu zatrudnienia i lepszego życia. W 1925 roku powołano Międzyministerialny Komitet do Spraw Rozbudowy Miasta Gdyni, który tworzyli przedstawiciele Ministerstw Komunikacji, Spraw Wojskowych i Robót Publicznych współpracujący Urzędem Województwa Pomorskiego, Izby Przemysłowo-Handlowej i Magistratu.

Gdynia potrzebowała mieszkań, urzędów, banków, sklepów słowem całej infrastruktury potrzebnej do życia tysiącom nowych mieszkańców.Równocześnie rozpoczęto starania o przekształcenie Gdyni w miasto. 10 lutego 1926 roku Rada Ministrów nadała Gdyni prawa miejskie. Nowe miasto miało wtedy około 12 tysięcy mieszkańców.

Wraz z budową domów mieszkalnych budowano wodociągi, sieć elektryczną i sanitarną. Potrzebne były na to ogromne pieniądze, które pochodziły głównie z kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego. Aby ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się powołano Miejskie Towarzystwo Komunikacyjne, które uruchomiło sieć połączeń.W mieście była również rzeźnia, mleczarnia, działały piekarnie, a w roku 1937 oddano do użytku hale targowe, w których mieszkańcy mogli zaopatrywać się w artykuły spożywcze.

Zorganizowano też opiekę nad chorymi i potrzebującymi wsparcia. Pierwsze ambulatorium w mieście otworzyły siostry miłosierdzia (szarytki) zatrudniając pierwszego w mieście lekarza dr. Bronisława Skowrońskiego. W 1928 roku otwarto w mieście szpital. Komitet Pomocy Bezrobotnym wspierał potrzebujących w czasie poszukiwania pracy a Komitet Pomocy Dziatwie i Młodzieży organizował opiekę nad najbiedniejszymi dziećmi. Dla nich właśnie trzeba było przygotować miejsca w szkołach. Pierwsza szkoła w Gdyni powstała już w roku 1836, mieściła się w drewnianej chacie i miała jedną izbę lekcyjną. Kiedy Gdynia uzyskała prawa miejskie zaczęto myśleć o stworzeniu sieci szkół. We wrześniu 1928 roku w nowym budynku szkoły powszechnej przy ulicy 10 Lutego rozpoczęły się lekcje.

Miasto miało też kina, restauracje, biblioteki, kawiarnie. Ukazywała się Gazeta Gdyńska.

Aktywność.


Obejrzyj film Droga do Morza. Powstanie miasta Gdynia i odpowiedz na pytanie w jakim stylu była zbudowana Gdynia
a)klasycystycznym
b)modernistycznym

Gdynia to przede wszystkim miasto inwestycji, które finansowały banki zarówno państwowe jak i komercyjne. Największe zasługi w tym względzie miał Bank Gospodarstwa Krajowego, a pierwszym, który otworzył swój oddział w Gdyni był Bank Polski SA. Banki w mieście oprócz standardowej oferty specjalizowały się w ę obsłudze transakcji dewizowych i eksportowo-importowych, morskich listów przewozowych, jak również interesów portowych swoich klientów.


Według słów Eugeniusza Kwiatkowskiego

Gdynia to nie tylko nowy i nowoczesny port, wyrosły wśród pustkowi i piachów, to nie tylko miasto młode i piękne, to nie tylko okręty pod polską banderą, ale to symbol pracy nowej Polski, przełamującej krok za krokiem zwał trudności, któremi została otoczona.

Odpowiedź do aktywności: modernistycznym

  • 1253-1917
  • 1918-1919
  • 1920
  • 1921-1925
  • 1926-1938
  • 1939-1945
  • 1945-do dziś