<< Powrót do ścieżki
1926-1938
Budowa Miasta i Portu

Gdynia to port i miasto. Kiedy zapadała decyzja o jego budowie osada liczyła około 1300 mieszkańców zajmujących się głównie rolnictwem, rybołówstwem i turystyką.


Wraz z rozwojem portu zaczęło też rosnąć miasto. Przybywali do niego ludzie różnych zawodów w poszukiwaniu zatrudnienia i lepszego życia.

Aktywność

Spośród wymienionych poniżej zawodów wybierz te, które mogły przydać się w budującym si właśnie mieście:
cieśla, księgarz, murarz, ogrodnik, hydraulik, ornitolog

Gdynia potrzebowała mieszkań, urzędów, banków, sklepów słowem całego zaplecza potrzebnego do życia. Pierwszy projekt miasta zrobił inżynier Adam Kuncewicz a drugi inżynier Stanisław Filipkowski. Równocześnie rozpoczęto starania o formalne przekształcenie Gdyni w miasto. 10 lutego 1926 roku Rada Ministrów nadała Gdyni prawa miejskie. Nowe miasto miało wtedy około 12 tysięcy mieszkańców.

Wraz z budową domów mieszkalnych budowano wodociągi, sieć elektryczną i sanitarną. Potrzebne były na to ogromne pieniądze, które pochodziły głównie z kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Utworzono Miejskie Towarzystwo Komunikacyjne, które uruchomiło sieć połączeń autobusowych. W mieście była również rzeźnia, mleczarnia, działały piekarnie, a w roku 1937 oddano do użytku hale targowe, w których mieszkańcy mogli zaopatrywać się w artykuły spożywcze.


Zorganizowano też opiekę nad chorymi i potrzebującymi wsparcia. Zanim w 1928 roku otwarto pierwszy szpital działało ambulatorium przyjmujące pacjentów. Komitet Pomocy Bezrobotnym wspierał potrzebujących w czasie poszukiwania pracy a Komitet Pomocy Dziatwie i Młodzieży organizował opiekę nad najbiedniejszymi dziećmi. Pierwsza szkoła w Gdyni powstała już w roku 1836, mieściła się w drewnianej chacie i miała jedną izbę lekcyjną. Kiedy Gdynia uzyskała prawa miejskie zaczęto myśleć o stworzeniu sieci szkół. We wrześniu 1928 roku w nowym budynku szkoły powszechnej przy ulicy 10 Lutego rozpoczęły się lekcje.

Miasto miało też kina, restauracje, biblioteki, kawiarnie. Ukazywała się Gazeta Gdyńska.

Aktywność

Obejrzyj film Droga do Morza. Powstanie miasta Gdynia i odpowiedz na pytanie: ilu było rybaków w Gdyni przed jej rozbudową?
a)135
b)268

Gdynia jako miasto, w którym dużo się budowało, musiała korzystać z kredytów udzielanych przez banki zarówno państwowe jak i komercyjne. Największe zasługi w tym względzie miał Bank Gospodarstwa Krajowego, a pierwszym, który otworzył swój oddział w Gdyni był Bank Polski SA. Banki w mieście oprócz standardowej oferty specjalizowały się w obsłudze transakcji dewizowych i eksportowo-importowych, morskich listów przewozowych, jak również interesów portowych swoich klientów.


Gdynia była według słów Eugeniusza Kwiatkowskiego Gdynia to nie tylko nowy i nowoczesny port, wyrosły wśród pustkowi i piachów, to nie tylko miasto młode i piękne, to nie tylko okręty pod polską banderą, ale to symbol pracy nowej Polski, przełamującej krok za krokiem zwał trudności, któremi została otoczona.

(odpowiedź do aktywności: 135)

  • 1253-1917
  • 1918-1919
  • 1920
  • 1921-1925
  • 1926-1938
  • 1939-1945
  • 1945-do dziś