<< Powrót do ścieżki
1253-1917
Pierwsi Gdynianie

Pierwsza źródłowa informacja o Gdyni wówczas pisanej jako Gdina pojawia się w dokumencie z roku 1253 jako własność cystersów.

Aktywność

Według Reguły, czyli przepisów, według których żyją zakonnicy Cystersi powracali do ewangelicznej prostoty i praktyki ubóstwa, wszystko to miało prowadzić do naśladowania Chrystusa. Mnisi musieli wyrzec się wszelkiego bogactwa, duży nacisk był położony na surowość obyczajów. Cysters miał być pokutnikiem, który odsuwa się od świata doczesnego, żyje w samotności i ciszy. Mnisi osiedlali się przeważnie na pustkowiach, w lasach lub w bagnistych dolinach, w miejscach bardzo oddalonych od osad, dlatego też musieli być samowystarczalni. Prowadzili własne gospodarstwa, uprawiali ziemię.

Wybierz spośród podanych te cechy, które musiał mieć zakonnik cysterski:
Ubogi, rozrywkowy, towarzyski, spokojny, pracowity, waleczny

Zgodnie z ówczesnym prawem mieszkańcy Gdiny zajmujący się przede wszystkim rybołówstwem musieli na rzecz klasztoru oddawać część plonów i połowów oraz płacić daninę. Kto rządził ówczesnym światem i jakimi pieniędzmi się wówczas posługiwali mieszkańcy tej osady?

Zapewne w obiegu były różne pieniądze zarówno bite przez miejscowych władców jak i przywożone z różnych zakątków Europy. Może więc gdynianie mieli w swoich sakiewkach srebrne denary (tak wówczas nazywano większość srebrnych monet), biedniejsi brakteaty (bardzo cienkie denary bite z jednej strony) a bogatsi grosze. Najbiedniejsi zapewne wymieniali swoje towary z innymi prowadząc handel wymienny, czyli barter.
W 1308 roku, kiedy Krzyżacy zajęli Gdańsk i Pomorze Gdańskie, Gdynia także znalazła się w granicach państwa krzyżackiego i do roku 1466 podlegała jego prawom. W 1382 roku Gdynia stała się własnością innego zakonu, tym razem kartuzów.

Zdjęcie obrazu "Kartuzi w refektarzu"
San Hugo en el Refectorio – Kartuzi – Wikipedia, wolna encyklopedia

Ponieważ Gdynia nie była ani warowną, ani bogatą osadą to zapewne w skrzyniach jej mieszkańców królowały brakteaty, może trafiły się półskojce lub skojce. Być może ktoś z mieszkańców trafił na służbę do którejś z krzyżackich warowni i za dzień pracy trwający od wschodu do zachodu słońca otrzymał szeląga. Takimi monetami płacili gdinanie na targu w karczmie i w nich oddawali podatki.


W 1466 roku, po II pokoju toruńskim Gdynia jako część Prus Królewskich trafiła pod panowanie polskie, najpierw władców z dynastii Jagiellonów a następnie królów elekcyjnych.

Do upadku I Rzeczpospolitej Gdynia dzieliła losy mieszkańców państwa polskiego zarówno w jego zwycięstwach jak i klęskach.


Rok 1772 rozpoczął czas 146 lat zaboru pruskiego. Prusy a następnie Cesarstwo Niemieckie miały w tamtym czasie prężnie rozwijającą się gospodarkę opartą o nowoczesne formy ekonomiczne.

Do przełomu XIX i XX wieku w Gdyni niewiele się zmieniało. Ludzie nadal gospodarowali na ziemi i żyli głównie z rybołówstwa. Była Gdynia osadą od wieków zamieszkałą przez te same kaszubskie rodziny. Jednak początek XX wieku i rozwijająca się oraz coraz bardziej dostępna turystyka sprawiła, że Gdynią zainteresowali się goście szukający dogodnego miejsca na letni wypoczynek, czyli tzw. letnisko. Wielu mieszkańców osady zaczęło wtedy wynajmować kwatery letnikom reperując w ten sposób domowe budżety Z czasem okazało się, że turystyka może być doskonałym pomysłem na życie a na pewno bezpieczniejszym niż praca na morzu.


Pierwsza wojna światowa przyniosła ogromne zmiany nie tylko w życiu poszczególnych osób i rodzin, ale przede wszystkim w układzie politycznym na świecie.

  • 1253-1917
  • 1918-1919
  • 1920
  • 1921-1925
  • 1926-1938
  • 1939-1945
  • 1945-do dziś