Fundacja TPE
Narodowy Bank Polski
Filmy
Start
Droga do Morza

Historia Polski na Pomorzu, jej dostępu do morza, wpływu budowy portu i miasta nad brzegiem akwenu wodnego ma ogromne skutki gospodarcze i ekonomiczne, nie wspominając już o wpływie na suwerenność naszej ojczyzny. Film fabularyzowany pokazuje najważniejsze punkty w historii powstawania portu w Gdyni.

Start
Port w Gdyni #drogadomorza
Start
Powstanie Miasta Gdynia #drogadomorza
Start
Władysław Grabski #drogadomorza
Start
Eugeniusz Kwiatkowski #drogadomorza
Start
Tadeusz Wenda #drogadomorza
Start
Antoni Abraham #drogadomorza
Start
Józef Wrycza #drogadomorza
Start
Józef Haller #drogadomorza
Start
Gdynia Cud Gospodarczy #drogadomorza
Yellow dots